EsculturaBBAA
// Lloc web de consulta de direccions físiques i web relacionades amb el món de l'escultura a l'entorn de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona //

// Fes arribar les teves direccions, suggerències i comentaris a publicacionsescultura@gmail.com //

// Agraïments: Jose Antonio Ares, Jordi Torras, Mariano Andrés, Rubén Campo, Enric Teixidó, Matilde Grau, Aruba Iglesias, marcboada.com, Marta Riaño //

// Aquesta Web no està vinculada ni pretén vincular-se a cap de les direccions citades: només pretén ser un lloc útil per a la consulta pública //